Autor Wątek: Wersja 1.19  (Przeczytany 3060 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Complay

  • Administrator
  • *****
  • Wiadomości: 387
    • Zobacz profil
Wersja 1.19
« dnia: Styczeń 17, 2011, 17:16:15 »
Zmiany:

1. Usunięto problem z importem w LightMenedżerze w przypadku występowania zbędnych spacji w importowanym pliku.
2. Poprawiono sprawdzanie Google Site - czasami program błędnie pokazywał ban.
3. Dodano sprawdzanie pisowni do edytora opisów.
4. Usunięto wieszanie się programu po kliknięciu myszką na nieaktywną listę katalogów.
5. Poprawiono błędny import katalogów w LightMenedżerze, występujący w niektórych przypadkach, jeśli wybrano opcję uaktualniania istniejących katalogów.
6. Dodano opcję sprawdzania aktualizacji przy uruchamianiu (domyślnie włączona).
7. W LightMenedżerze podczas eksportu jest teraz uwzględniany ustawiony filtr.
8. Poprawiono sprawdzanie pozycji w Google - teraz wyniki są niezależne od przedrostka 'www' w adresie.
9. W celu ujednolicenia zmieniono nazwę kolumny "katalog" w raportach CSV na "adres".
10. Zmiany wyglądu okna projektu: wydzielono osobną sekcję dla kategorii, ukryto bardziej zaawansowane sekcje (widoczne po wciśnięciu przycisku "Zaawansowane") oraz zmieniono wygląd listy sekcji.
11. Usunięto problem niemieszczenia się okna projektu na ekranie w niektórych konfiguracjach (małe rozdzielczości i środowisko Gnome na Linuksie).
12. Usprawniono definiowanie (tematycznych) kategorii projektu przez wprowadzenie pola szybkiego dodawania oraz kopiowania kategorii.
13. Poprawiono działanie akcji "Odśwież" i "Wstecz" w przeglądarce w przypadku, kiedy wczytywanie zakończy się błędem.
14. Dodano wyświetlanie w tytule okna tytułu otwartej strony.
15. Poprawiono błędny eksport "Wartości użytkownika" w LightMenedżerze.
16. Zmieniono system kategorii katalogów: zmieniono nazwę funkcji na "grupy katalogów", uniezależniono ją od kolumny "Wartość użytkownika" oraz dodano możliwość przypisywaniu jednego katalogu do wielu kategorii (grup).
17. Przemianowano kolumnę "Wartość użytkownika" na "Ocena" oraz dodano przycisk "Ocena" na pasku narzędzi służący do szybkiego oceniania katalogów.
18. Dodano nową kolumnę "Komentarz", w której można umieszczać dowolne wartości tekstowe.
19. Naprawiano problem z "przeskakiwaniem" liczby użyć przy kasowaniu opisu/artykułu w oknie edycji projektu.
20. Dodano możliwość filtrowania listy niepotrzebnych oraz informację o ilości katalogów niepotrzebnych.


Uwaga! Zmiany w tej aktualizacji wpływają na zmianę struktury bazy katalogów, dlatego przed wykonaniem jakichkolwiek kroków, każdy użytkownik powinien utworzyć kopię zapasową jeszcze w starej wersji programu. Mimo intensywnych testów, zawsze mogą wystąpić nieprzewidziane i niewychwycone problemy.

Poniższa informacja jest przeznaczona dla osób, które korzystały z kategorii katalogów lub z kolumny Wartość użytkownika.

Po wykryciu starego formatu bazy, pojawi się okno dialogowe z tekstem podobnym to poniższego. Okno to pojawi się za każdym razem, kiedy ustawiono w programie starą bazę lub po przywróceniu kopii zapasowej okaże się, że przywrócona baza jest w starym formacie.

Wraz z wersją SeoLight 1.19 wprowadzono nowy system kategorii katalogów (zwanych odtąd grupami katalogów), który umożliwia przyporządkowanie wielu kategorii do jednego katalogu. Do tego celu wprowadzono nową kolumnę Grupy, natomiast kolumna Wartość użytkownika została przemianowana na Ocena. Zmiany nie są kompatybilne wstecz i program nie może działać ze starymi bazami, dlatego wymagana jest konwersja. Dostępne są następujące opcje:

Naciśnięcie Konwertuj spowoduje przeniesienie informacji o kategoriach katalogów z kolumny Wartość użytkownika do nowej kolumny Grupy. Dzięki temu dane o kategoriach (grupach) katalogów zostaną zachowane i będą gotowe do użycia, ale już w nowym systemie. Ta opcja jest dla osób, które chcą zachować stare "wartości użytkownika", chociaż należy pamiętać, że teraz będą one widoczne w kolumnie Ocena.

Naciśnięcie Konwertuj i zeruj działa podobnie jak wyżej, ale dodatkowo zeruje te wartości w kolumnie Wartość użytkownika (Ocena), dla których były zdefiniowane kategorie katalogów. Z tej opcji skorzysta zapewne większość użytkowników, aby mieć czystą kolumnę Ocena. Należy zauważyć, że jeśli w kolumnie Wartość użytkownika były nadawane jakieś wartości nieprzypisane do żadnej kategorii, to zostaną one również w kolumnie Ocena - wyzerowane zostaną tylko wartości odpowiadające jakimś kategoriom.

Naciśnięcie Nie konwertuj spowoduje jedynie utworzenie nowej kolumny Grupy bez przenoszenia i zerowania informacji z kolumny Wartość użytkownika. Należy ostrożnie korzystać z tej opcji, ponieważ po jej zastosowaniu, dane o przynależności poszczególnych katalogów do kategorii zostaną utracone! Ta opcja przyda się głównie osobom, które wykorzystywały kategorie katalogów wyłącznie do oceniania katalogów.

Naciśnięcie Wyjdź (lub zamknięcie okna) spowoduje wyjście z programu bez podejmowania jakichkolwiek działań. Jeśli nie posiadasz aktualnych kopii zapasowych projektów i bazy koniecznie użyj tej opcji i ręcznie skopiuj odpowiednie pliki w bezpieczne miejsce.


Skutkiem ubocznym wprowadzenia nowych grup katalogów jest utrata informacji o widocznych kolumnach na listach i ich rozmiarach oraz o widocznych etykietach na pasku stanu.


Co do punktu 17. aktualizacji: pomimo zmiany nazwy kolumny na "Ocena", wciąż można ją wykorzystywać do dowolnego celu, czyli nadawania wartości wcale nie związanych z własną oceną katalogu. Podobnie w kryteriach katalogów można zamiennie stosować nazwy: "wartosc_uzytkownika" i "ocena". Zmiana nazwy kolumny jest odpowiedzią na prośby użytkowników o wprowadzenie możliwości oceniania katalogów. Nie chcieliśmy wprowadzać nowej kolumny, ponieważ mogło by to wywołać pewną dezorientację początkujących użytkowników: mnóstwo kolumn, z których nie wiadomo jak korzystać.