FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Wybierz interesujące Cię pytanie

Wersja na system OS X dostępna jest od 19.08.2015.

Aktualizacje bazy katalogów są bezpłatne. Natomiast aktualizacje programu są bezpłatne w ramach tej samej głównej wersji. Przykładowo aktualizacja z wersji 1.18 do 1.20 jest darmowa, ale już z wersji 1.20 do 2.0 będzie płatna.

Tak się dzieje, kiedy włączony jest tryb Presell i nie ma zdefiniowanych artykułów. Pole "Tytuł" w preclach i katalogach ma zazwyczaj taką samą nazwę, a program musi wiedzieć, czy wstawić tytuł z sekcji Tytuły, czy tytuł artykułu. Dlatego w trybie Presell wstawiany jest tytuł artykułu (lub nic, jeśli nie ma artykułów), a normalnie wstawiane są zwykłe tytuły. Rozwiązaniem jest więc wyłączenie trybu Presell poprzez menu Narzędzia -> Tryb Presell lub przycisk na pasku narzędzi.

Program jest w stanie wykryć użycie danego opisu/tytułu/artykułu tylko w przypadku, gdy oznaczenie danego katalogu jako "Dodany" następuje przez użycie skrótu (domyślnie Ctrl+D) lub naciśnięcie zielonej fajki w tytule karty. Podobnie wykonanie akcji (otworzenie następnego, zmiana karty) po dodaniu do katalogu oraz oznaczanie opisu jako "użyty" przy wstawianiu sekwencyjnym zadziała tylko wtedy, kiedy przenoszenie katalogu do "Dodanych" odbywa się wspomnianymi sposobami. Dlatego jest to zalecany sposób pracy z programem - przenoszenie za pomocą przeciągania między listami lub korzystanie z menu kontekstowego list stworzono tylko dla wyjątkowych przypadków (np. przenoszenie wielu katalogów na raz).

Tak się dzieje po przejściu w tryb autorejestracji do WordPress'ów. W trybie tym nie są używane projekty, dlatego niepotrzebne kontrolki są ukrywane. Rozwiązaniem jest więc wyjście z trybu autorejestracji poprzez menu Narzędzia -> Rejestracja WP lub przycisk Tak się dzieje po przejściu w tryb autorejestracji do WordPress'ów. W trybie tym nie są używane projekty, dlatego niepotrzebne kontrolki są ukrywane. Rozwiązaniem jest więc wyjście z trybu autorejestracji poprzez menu Narzędzia -> Rejestracja WP lub przycisk "Wyjdź" na pasku narzędzi.

Opis struktury pliku do importu znajduje się w pomocy programu (F1 lub menu Pomoc) w punkcie "Import katalogów w LightMenedżerze oraz do listy Dodane". Najlepiej jednak otworzyć bazę w LightMenedżerze i wyeksportować ją do pliku CSV lub TXT wybierając interesujące kolumny. Plik do importu ma taką samą strukturę jak ten z eksportu.

Przyczyną jest prawdopodobnie błędna ścieżka do katalogu projektów. Należy wejść w ustawienia programu (menu Ustawienia -> Zaawansowane) i w sekcji "Ogólne" odszukać pole Katalog projektów. Powinna tam być wpisana prawidłowa ścieżka do istniejącego katalogu.

Problemem jest złe współdziałanie bibliotek programu z systemem. Rozwiązaniem jest zmuszenie programu, aby działał na systemowych bibliotekach Qt. W tym celu należy wykonać następujące kroki:
a) utworzyć podkatalog o nazwie "biblioteki" w folderze programu SeoLight. Domyślnie Seolight jest instalowany w folderze /home/[konto]/seolight lub inaczej ~/seolight.
b) do katalogu "biblioteki" przenieść następujące pliki z folderu programu SeoLight:
libQtCore.so.4
libQtNetwork.so.4
libQtWebKit.so.4
libQtGui.so.4
libQtSql.so.4
libQtXmlPatterns.so.4
oraz katalog "plugins"

Jeśli SeoLight został zainstalowanych w domyślnej lokalizacji, zamiast powyższych kroków można wykonać w konsoli następującą komendę:
cd ~/seolight && mkdir biblioteki && mv libQt* plugins biblioteki

Po tych operacjach wygląd programu powinien się zmienić - być bardziej podobny do wyglądu KDE.

Stopień unikalności określa minimalną ilość synonimów (w procentach) zmienianych przy generowaniu opisu, w stosunku do poprzednio wygenerowanego opisu. Im większa wartość, tym bardziej wygenerowany tekst będzie się różnił od poprzedniego (o ile zastosowano dobrą synonimizację). Krótki opis tej funkcji można zobaczyć w dymku, jaki się pojawia przy najechaniu na nią.


Przykład:

Mamy następujący opis:
{Program|System} SeoLight to {świetne|niezbędne} {narzędzie|wsparcie} każdego {dobrego|zawodowego} pozycjonera.
Stopień unikalności jest ustawiony na 50%. Mamy 4 grupy synonimów, czyli minimum 2 muszą być zawsze zmienione w stosunku do poprzedniego losowania.

Pierwsze losowanie:
Program SeoLight to niezbędne wsparcie każdego dobrego pozycjonera.

Drugie losowanie:
Bez stopnia unikalności (ustawienie na 0%) drugie losowanie mogłoby dać następujące teksty:
Program SeoLight to niezbędne wsparcie każdego dobrego pozycjonera. (identyczny jak poprzednio)
System SeoLight to niezbędne wsparcie każdego dobrego pozycjonera. (różni się tylko jednym synonimem)

Przy stopniu unikalności 50% tekst będzie się różnił zawsze minimum dwoma synonimami:
Program SeoLight to niezbędne narzędzie każdego zawodowego pozycjonera. (różni się dwoma synonimami)
System SeoLight to świetne narzędzie każdego zawodowego pozycjonera. (każdy synonim inny)


Nie ma reguły, na ile powinna być ustawiona ta wartość. Przed jej wprowadzeniem wszystkie synonimy były generowane losowo, bez względu na poprzednio wygenerowany tekst, co odpowiada ustawieniu 0%. Jeśli ktoś był zadowolony z dotychczasowego działania, powinien zostawić 0%.

Dla tekstów o małej liczbie synonimów również zalecamy ustawienie 0%. Dla bardzo rozbudowanych można ustawić nawet 100%. Zazwyczaj jednak wystarcza ustawienie 40-60%, ale jeszcze raz podkreślamy: nie ma reguły. Najlepiej samemu potestować z różnymi wartościami. Korzystając z opcji podglądu można generować opisy i zobaczyć jak zmienia wygenerowany tekst w stosunku do poprzedniego.

Należy również zaznaczyć, że program nie pamięta wszystkich wygenerowanych poprzednio opisów i przy stosowaniu stopnia unikalności zawsze bierze pod uwagę tylko ostatnio wygenerowany tekst. Stopień unikalności tyczy się tylko grup synonimów pierwszego poziomu - synonimy zagnieżdżone zawsze są wybierane całkowicie losowo.

Błąd ten jest spowodowany nieprawidłową ścieżką, brakiem lub uszkodzonym plikiem bazy katalogów. Pierwsze co należy zrobić, to wejść w "Ustawienia -> Zaawansowane" i w oknie, które się pojawi odszukać pole "Baza katalogów". Należy się upewnić, że znajduje się tam prawidłowa ścieżka do pliku bazy, domyślnie jest to: Moje dokumenty\SeoLight - dokumenty\catalogs.sqlite (Widnows) lub ~/SeoLight - dokumenty/catalogs.sqlite.

Jeśli ustawiona jest prawidłowa ścieżka, należy sprawdzić, czy plik bazy nie został uszkodzony. Jeśli jego rozmiar wynosi 0 KB lub nie da się go otworzyć za pomocą LightMenedżera, oznacza to, że baza uległa uszkodzeniu. W takim wypadku najlepiej usunąć ten plik i zainstalować program ponownie.

W przypadku, gdy nie można wejść do okna ustawień, z powodu zamykania się programu po wyświetleniu komunikatu, należy otworzyć plik %APPDATA%\Complay\SeoLight.ini (Windows) lub ~/.config/Complay/SeoLight.ini (Linux) i odszukać w nim linijkę zawierającą zmienną "databaseFile". Tu można wpisać sprawdzić/wpisać prawidłową ścieżkę do bazy. Należy tylko pamiętać, aby na Windowsie zamienić znaki "\" na "/" w ścieżce.

Postępuj według poniższych kroków:

1. Uruchom program LightMenedżer, ze skrótu lub wybierając w SeoLight z menu "Narzędzia -> Zarządzaj bazą katalogów".

2. Kliknij przycisk "Nowa" i wybierz nazwę pliku nowej bazy katalogów, np. "moja_baza.sqlite". Zostanie utworzona pusta baza katalogów.

3. Katalogi do bazy można dodawać ręcznie, jednak zazwyczaj importuje się je z pliku TXT lub CSV. Aby zaimportować katalogi, kliknij "Importuj".

4. Wybierz plik, z listą katalogów. Struktura pliku opisana jest w pomocy programu w punkcie "Import katalogów w LightMenedżerze...". Można również wyeksportować katalogi z LightMenedżera do pliku i obejrzeć jego strukturę. Najważniejszy jest pierwszy wiersz z nazwami kolumn. W przypadku więcej niż jednej kolumny, ważne są separatory kolumn: średnik w pliku CSV lub tabulator w pliku TXT. Podajemy również przykładowe pliki do importu: plik1.txt (same adresy), plik2.txt (adresy i skrypty), plik3.csv (adresy, skrypty i grupa "Cena 1 zł").

5. Po zaimportowaniu i ewentualnym ręcznym dodaniu katalogów i zastosowaniu zmian, można zamknąć LightMenedżera.

6. Teraz musisz poinformować SeoLight, aby korzystał w Twojej bazy, a nie standardowej. W tym celu wybierz z menu "Ustawienia -> Zaawansowane" i w oknie ustawień odszukaj pole "Baza katalogów". W polu tym należy wpisać ścieżkę do pliku własnej bazy katalogów, w naszym przykładzie chodzi o plik "moja_baza.sqlite". Zamiast wpisywać ścieżkę, możesz użyć przycisku "Przeglądaj" i wybrać odpowiedni plik.

7. Zatwierdź ustawienia i gotowe. Na liście powinny pojawić się katalogi z nowej bazy.