Katalogowanie stron obcojęzycznych

Dostosowanie programu

Oficjalnie SeoLight jest przeznaczony do katalogowania polskich stron i nasze wsparcie techniczne obejmuje jedynie to zastosowanie.
Jednak nasz program da się łatwo przystosować do pracy z zagranicznymi katalogami. Należy tylko pamiętać o dwóch rzeczach:

  • Odpowiedniej modyfikacji wyrażeń regularnych dla pól formularzy

    Często ten punkt będzie można pominąć, ponieważ standardowa konfiguracja dość dobrze działa na obcojęzycznych stronach.
    Gdyby jednak zdarzyło się, że jakieś pole nie zostanie wypełnione, należy kliknąć na nie prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję "Kopiuj nazwę pola". Zostanie wyświetlona nazwa pola formularza i skopiowana do schowka. Następnie należy wybrać z menu "Ustawienia" opcję "Pola formularzy" i dopisać skopiowaną nazwę do wyrażeń odpowiednich dla danego typu pola (np. adres, tytuł, opis, ...).

  • Utworzeniu bazy katalogów zagranicznych

    Oferujemy wsparcie i aktualizacje tylko polskiej bazy katalogów, dlatego listę katalogów obcojęzycznych trzeba przygotować samodzielnie.
    Poniżej prezentujemy przykładowe bazy katalogów do pobrania.

Bazy katalogów zagranicznych

Baza anglojęzyczna Katalogi anglojęzyczne (0,48 MB)

Baza czeska Katalogi czeskie (67 KB)

Baza niemiecka Katalogi niemieckie (31 KB)

Aby skorzystać z wybranej bazy, należy zapisać ją na dysku, a następnie ustawić do niej odpowiednią ścieżkę w programie (menu "Ustawienia" -> "Zaawansowane", pole "Baza katalogów").