Szybki start - Przewodnik po programie SeoLight

Katalogowanie

Po utworzeniu i skonfigurowaniu projektu, możemy wreszcie przystąpić do procesu katalogowania. W głównym oknie aplikacji, na pasku narzędzi znajduje się rozwijalna lista, z której wybieramy nasz projekt, a następnie klikamy na "Załaduj":

Pasek narzędzi - wybór projektu

Widzimy, że listy znajdujące się po prawej strony stały się aktywne, a jedna z nich wypełniła się wieloma wierszami. Ta lista (nazwana "Do dodania") zawiera wszystkie katalogi z bazy, do których jeszcze nie dodaliśmy strony. To właśnie z niej będziemy najczęściej korzystać. Zaczynajmy!

Zaznaczmy kilka pierwszych wierszy na wspomnianej liście i naciskamy "Enter". Wybrane katalogi otworzą się jednocześnie, każdy w osobnej karcie wbudowanej przeglądarki. Kiedy pierwszy z nich się załaduje, próbujemy przejść w nim do formularza dodawania strony. Sposób, w jaki możemy to zrobić, różni się w zależności od rodzaju (skryptu) katalogu: często trzeba przejść przez kolejne poziomy kategorii, aż trafimy na właściwą, ale czasami wystarczy od razu wcisnąć przycisk/link "Dodaj stronę" lub podobny.

Kiedy wreszcie dotrzemy do formularza dodawania strony, SeoLight powinien wypełnić go automatycznie danymi wpisanymi przez nas podczas konfiguracji projektu. Jeśli się zdarzy, że jakieś pole zostanie źle wypełnione lub nie wypełnione wcale, klikamy na nie prawym przyciskiem myszy i z menu wybieramy "Wypełnij jako" i odpowiedni typ pola:

Menu Wypełnij jako

Podobnie postępujemy w przypadku, kiedy program wstawi za długi lub za krótki opis. Klikamy prawym i wybieramy "Opis z" i odpowiednią grupę. Oczywiście taka opcja będzie dostępna tylko jeśli wcześniej odpowiednio przygotowaliśmy i pogrupowaliśmy opisy (patrz punkt 2, sekcja "Opisy").

Po wypełnieniu formularza i zgłoszeniu strony klikamy zieloną fajkę w tytule karty Karta przeglądarki lub naciskamy Ctrl+D. Od tej pory ten katalog jest traktowany jako "Dodany" i zostaje przeniesiony na drugą listę ("Dodane"). Program w tym czasie powinien przełączyć nas na następną kartę przeglądarki, a w poprzedniej wczytać kolejny katalog z listy "Do dodania". Dzięki temu, podczas gdy my dodajemy naszą stronę do katalogu, w tle już ładuje się następny, co znacznie przyspiesza cały proces.

Jak zauważyliśmy, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w przeglądarce pojawia się menu, które oprócz wspomnianych wcześniej opcji, zawiera również następujące pozycje:

  • Uznaj za niepotrzebny - oznacza bieżący katalog jako niepotrzebny, nie będzie się on już pojawiał na liście "Do dodania" w tym projekcie. Przydatne kiedy podczas katalogowania natrafimy na katalog, do którego z różnych względów nie chcemy dodawać strony (np. wymaga zbyt długiego opisu). Listę katalogów niepotrzebnych można zobaczyć wybierając z głównego menu "Widok -> Pokaż listę niepotrzebnych".
  • Zgłoś jako niedziałający - całkowicie usuwa katalog z projektu i z bazy, przez co nie pojawi się on już w ŻADNYM projekcie. Dlatego należy stosować tą opcję ostrożnie i usuwać katalog tylko wtedy, jeśli jesteśmy pewni, że nie działa (np. nie wczytuje się lub nie można do niego żadnym sposobem dodać strony). Po usunięciu wysyłany jest do nas (producenta SeoLight) adres katalogu, abyśmy mogli udoskonalić bazę.
  • Moderuj katalog - wyświetla okienko, w którym można zmienić dane o katalogu. Przydatne w sytuacji, gdy np. w kryteriach wybraliśmy tylko katalogi darmowe, a mimo to natrafiliśmy na płatny. Tu również wysyłane jest do nas zgłoszenie.
  • Odłóż na później - przenosi katalog do listy "Odłożone". Opcja przydatna jeśli z jakichś powodów nie chcemy (lub nie możemy) teraz dodać strony do katalogu, ale chcemy do niego wrócić w przyszłości. Przykład: katalog wymaga strony posiadającej PageRank minimum 2, a nasza ma dopiero 1.
Wybór katalogów >