Szybki start - Przewodnik po programie SeoLight

Presell Pages, czyli precle

Oprócz standardowego katalogowania SeoLight zawiera również wsparcie dla preclowania. Preclowanie do to nic innego, jak dodawanie artykułów do specjalnie przygotowanych do tego stron - tzw. Presell Pages (stąd nazwa tej formy pozycjonowania). Jest ono znacznie skuteczniejsze od katalogowania, ponieważ artykuły zawierają więcej treści niż opisy (minimum 1000 znaków), a dodatkowo przeplatane są linkami do podstron naszego serwisu. W wyniku tego jeden wpis w Presell Pages może dać nam nawet 3-4 linki do naszej strony (i podstron) na kilka różnych fraz, gdzie w katalogach był to zazwyczaj tylko jeden link. Najlepsze efekty daje stosowanie katalogowania i preclowania jednocześnie.

Typy precli

SeoLight przystosowano specjalnie do dwóch rodzajów (skryptów) Presell Pages, które łącznie stanowią niemalże całość polskich precli. Najpopularniejszy jest WordPress, bardzo rozbudowany skrypt (szczególnie nowsze wersje), ale wymagający tworzenia kont i logowania. Drugim typem precli są MocneLinki, w których nie ma logowania jednak czasami wymagają dodatkowego pola z krótkim opisem.

Formaty linków

Istnieją 2 sposoby wstawiania linków w artykułach. Pierwszy to umieszczenie ich w standardowych znacznikach HTML-a <a>, drugi to zastosowanie składni BBCode, czyli znaczników [url]. WordPress'y wymagają zazwyczaj tej pierwszej formy, natomiast MocneLinki drugiej. Wpisując artykuły w konfiguracji projektu należy zawsze stosować format HTML linków. Dzięki temu później, podczas preclowania, będzie można wybrać w jaki sposób program ma wstawiać linki. Służy do tego przycisk BBCode Przycisk BBCode znajdujący się na pasku narzędzi.

Sekcja "Artykuły dla precli"

Sekcja Artykuły

W tej sekcji okna konfiguracji projektów definiujemy artykuły potrzebne do preclowania. Jak widać niewiele różni się ona od sekcji "Opisy" i podobnie się ją konfiguruje. Największą różnicą jest to, że każdy artykuł musi posiadać tytuł. Aby edytować tytuł należy dwukrotnie kliknąć go na liście. Można również zignorować definiowanie tytułów dla każdego artykułu i zaznaczyć opcję Użyj tytułów z sekcji "Tytuły", co spowoduje, że program będzie losowo wybierał tytuł z sekcji "Tytuły" dla każdego artykułu z danej grupy. W takim przypadku nadal trzeba coś wpisać w miejsce tytułu (nie może być pusty), ale może to być dowolny tekst, nawet identyczny dla każdego artykułu (np. "Nowy artykuł") - i tak będzie ignorowany.

Artykuły powinny się cechować znacznie większym stopniem unikalności niż opisy. W zasadzie każdy dodawany do precla post powinien być inny, nigdy nie stosujmy identycznych treści. Są dwa rozwiązania tego problemu: stosujemy bardzo dobrze zsynonimizowane teksty (patrz punkt "Składnia opisów" w pomocy programu), albo zlecamy komuś napisanie kilkudziesięciu artykułów. W przypadku tej drugiej opcji możemy łatwo zaimportować stworzone publikacje za pomocą przycisku "Importuj" (więcej w punkcie "Import opisów i artykułów do projektu" w pomocy programu). Na koniec należy pamiętać, aby w każdym artykule umieścić 2-3 linki prowadzące do podstron naszego serwisu, ponieważ to jest podstawa preclowania. Przy definiowaniu linków najlepiej, aby do danej podstrony prowadził ten sam anchor.

Preclowanie

Najpierw przełączamy program w tryb Presell (Ustawienia -> Tryb Presell). Na pasku narzędzi pojawią się dodatkowe przyciski. Włączamy "Autologowanie" i ewentualnie "Autopost" oraz upewniamy się, że włączony jest również przycisk "Linki". Przycisk BBCode powinien być wciśnięty tylko jeśli dodajemy do MocnychLinków. Sam proces preclowania odbywa się podobnie jak katalogowanie. Dla ułatwienia możemy ustawić w kryteriach katalogów, aby na liście pokazywały się tylko katalogi o konkretnym skrypcie, czyli WordPress albo MocneLinki. Można również posortować listę "Do dodania" według skryptu.