Szybki start - Przewodnik po programie SeoLight

Multikody

Multikody są specjalnymi kodami, które pozwalają na dodanie wpisu do określonej grupy katalogów. Dzięki temu, że pojedynczy multikod może zostać użyty w różnych katalogach, możemy znacząco przyspieszyć katalogowanie oraz obniżyć jego koszt.

Korzystanie z multikodów

Korzystanie z multikodów w programie SeoLight jest bardzo proste. W kilku krokach możemy w pełni zautomatyzować proces wybierania odpowiedniego typu wpisu w katalogach oraz wypełniania pola kodu wcześniej zdefiniowanym multikodem.

1. Uruchomienie automatycznego wstawiania multikodów:


Automatyczne wstawianie multikodu

Po zaznaczeniu tej opcji SeoLight będzie automatycznie wybierał typ wpisu oraz wypełniał pole z kodem.

2. Konfiguracja

Aby skonfigurować multikody należy wybrać opcję Multikody... dostępną w menu Ustawienia:

Opcja multikody

Okno konfiguracji multikodów składa się z 3 części:

Okno konfiguracji multikodów

Konfigurację rozpoczynamy od dodania nowego multikodu do listy znajdującej się w część A. Po kliknięciu przycisku Dodaj podajemy nazwę multikodu, która jest jednocześnie nazwą filtru widocznego na listach katalogów.

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie wartości multikodu. Pole to uzupełniamy kodem, który otrzymaliśmy po zakupie multikodu. Następnie podajemy typ wpisu, który będzie automatycznie wybierany przez program po przejściu do formularza zgłoszeniowego. Wyboru typu wpisu dokonujemy zazwyczaj na etapie zakupu multikodu. Jeżeli pozostawimy to pole puste, program będzie automatycznie wybierał typ zawierający w nazwie ciąg znaków "multikod".

Ostatnim etapem konfiguracji jest uzupełnienie listy katalogów, w jakich będziemy używać zdefiniowany multikod (część C). W tym celu klikamy przycisk Dodaj i wklejamy listę adresów (każdy w nowej linii).

Konfigurację zatwierdzamy przyciskiem Ok.

3. Wybór filtru i katalogowanie

Po pomyslnym skonfigurowaniu multikodu, możemy przejść do dodawania wpisów z jego użyciem.

W tym celu wybieramy odpowiedni filtr na liście katalogów Do dodania:

Wybór filtru

Następnie otwieramy dowolny katalog z przefiltrowanej listy i przechodzimy do formularza dodawania wpisu. Jeżeli multikod został skonfigurowany poprawnie, program powinien automatycznie wybrać odpowiedni typ wpisu oraz wypełnić pole kodu:

Automatyczny wybór typu wpisu