Szybki start - Przewodnik po programie SeoLight

Rozpoznawanie CAPTCHA

CAPTCHA jest rodzajem zabezpieczenia, które blokuje automatyczne wysyłanie formularzy zgłoszeniowych poprzez wymuszenie odczytania danej zawartości przez człowieka. Zazwyczaj występuje w postaci obrazka zawierającego litery i cyfry, które należy przepisać do specjalnego pola formularza.

Program SeoLight posiada wsparcie dla automatycznego rozpoznawania tokenów graficznych poprzez wykorzystanie zewnętrzych serwisów rozwiązujących CAPTCHA (decaptcher.org i antigate.com). Przed rozpoczęciem konfiguracji programu, należy zarejestrować się w jednym z wyżej wymienionych serwisów.

Konfiguracja

Aby uruchomić automatyczne rozpoznawanie CAPTCHA należy zaznaczyć opcję Automatyczne rozwiązywanie CAPTCHA, dostępną w menu Ustawienia:

Automatyczne rozwiązywanie CAPTCHA

Następnie w zakładce CAPTCHA dostępnej w menu Ustawienia -> Zaawansowane, należy wybrać serwis w którym uprzednio dokonaliśmy rejestracji oraz podać klucz dostępu do wybranego serwisu (access key). Klucz ten zazwyczaj znajduje się w ustawieniach konta.

Konfiguracja CAPTCHA

Od tej pory program SeoLight będzie automatycznie rozpoznawał i wypełniał tokeny graficzne CAPTCHA.

Rozpoznawanie tokenów graficznych